VEDECKÝ PRÍSTUP

FUNKCIE TERAPIE BIOPTRON HYPERLIGHT:

  1. Brewsterova optická jednotka 
  2. Bioptron polychromatické svetlo
  3. Bioptron svetlo s nízkou energiou
  4. Bioptron inkoherentné svetlo
  5. Bioptron vertikálne lineárne polarizované svetlo
  6. Bioptron Hyperpolarizované svetlo

Bioptron-new_lamps-narrow

BREWSTEROVA OPTICKÁ JEDNOTKA

Vysoko kvalitná Brewsterova optická jednotka je umiestnená v určitom uhle v zariadení BIOPTRON. Keď difúzne / neusporiadané nepolarizované svetlo zo svetelného zdroja BIOPTRON vstupuje do Brewsterovej optickej jednotky, odráža sa a stáva sa (s minimálnou stratou odrazu) úplne a dokonale vertikálne lineárne polarizovaným.

Zepter-Bioptron-24-SK

POLYCHROMATICKÉ SVETLO BIOPTRON

BIOPTRON generuje svetlo vo viditeľnom spektre aj v časti infračervených vlnových dĺžok v rozmedzí od 480 nm do 3 400 nm, čo je 1,15 - 2,90 eV (s výrazným vrcholom pri 720 nm, 1,70 eV). To umožňuje prenikanie svetla hlboko do tkaniva a aktivovanie aj podporu rôznych bunkových a biologických procesov, ktoré urýchľujú regeneračné a reparatívne hojivé procesy.

Zepter-Bioptron-Light-Therapy-01-SK

BIOPTRON INKOHERENTNÉ SVETLO

Nefázové alebo nesynchronizované svetlo je charakterizované svetelnými vlnami, ktoré nie sú časovo ani priestorovo synchronizované. Časté a náhodné fázové zmeny medzi fotónmi svetla rôznych vlnových frekvencií a vlnových dĺžok z neho robia svetlo s nízkou intenzitou. 

Inkoherentné svetlo BIOPTRON podporuje bezpečné, neinvazívne a účinné hojenie bez rizika vzniku rezistencie voči terapii. Na rozdiel od toho má väčšina laserových svetiel vysokú intenzitu koherentného svetla, ktoré má vysoký potenciál poškodenia tkaniva.

Zepter-Bioptron-21-SK

BIOPTRON SVETLO S NÍZKOU ENERGIOU

BIOPTRON dodáva konzistentný prúd svetla so stálou intenzitou (známou aj ako hustota výkonu) 40 mW/cm2 vo vzdialenosti 10 cm od ošetrovanej oblasti. Dávkovanie svetla BIOPTRON sa dá presne určiť, pretože svetlo BIOPTRON má dve zložky, výkon a čas: Energia (J) = výkon (W) × čas (s) (Bunsenovo-Roscoeovo pravidlo reciprocity vo fotobiológii).

Inými slovami, ak sa výkon zdvojnásobí a čas expozície skráti na polovicu, dodá sa rovnaké množstvo energie, ale budú dosiahnuté a pozorované veľmi odlišné biologické reakcie. BIOPTRON dodáva dávku svetla zodpovedajúcu priemernej hustote energie 2,4 J/cm2 za minútu. To predstavuje nízku a bezpečnú dávku svetla, ktorá stimuluje prirodzené hojenie bez vedľajších účinkov.

BIOPTRON VERTIKÁLNE LINEÁRNE POLARIZOVANÉ SVETLO (VLPL)

Keď sa rozptýlené svetlo vyžarované halogénovou žiarovkou dopadne na Brewsterovu optickú jednotku a odrazí sa od nej, toto svetlo sa stane vertikálne lineárne polarizovaným s vlnami, ktoré sa šíria vo vertikálnych paralelných rovinách v jednom smere. Na rozdiel od difúzneho a laserového svetla pôsobí BIOPTRON VLPL nielen na molekuly na základe ich absorpčných vlastností, ale účinne pôsobí na štruktúru a organizáciu biologických procesov, molekúl a tkanív, a preto má výrazne lepší liečebný účinok.

Všetky biologické štruktúry v normálnom funkčnom stave sú lineárne usporiadané (napríklad tekuté kryštály, kolagén, mikrotubuly, lipidy v membránach, vnútorné usporiadanie mitochondrií a lineárna organizácia dipólových momentov vody). Keď sú biologické procesy neusporiadané, vďaka ich lineárnemu usporiadaniu ich VLPL vracia do optimálneho funkčného stavu.

BIOPTRON v podstate okrem polarizácie poskytuje optimálny výber svetelných spektier a svetelnej energie v čase, ktorý je potrebný na liečbu mnohých zdravotných stavov. Vysvetlenie takéhoto hlbokého účinku fenoménu BIOPTRON spočíva okrem iného v tom, že 85,5 % všetkých molekúl v ľudskom organizme tvoria molekuly vody (zložené z atómov vodíka a kyslíka) a že každá z nich má v organizme určitú funkciu.

DiagramHyperpolarizedLight-XL-SK

HISTÓRIA BIOPTRONU

VYNÁLEZ


Dánsky lekár Niels Ryberg Finsen (na snímke) založil modernú svetelnú terapiu približne pred 100 rokmi. V roku 1903 mu bola za jeho úspechy v oblasti svetelnej terapie udelená Nobelova cena za medicínu. Finsen vytvoril prvé zariadenie na generovanie technicky syntetizovaného slnečného svetla a dosiahol vynikajúce výsledky pri liečbe pacientov trpiacich špeciálnym typom kožnej tuberkulózy.

VÝVOJ SVETELNEJ TERAPIE BIOPTRON

Na začiatku rozvoja fotoliečby sa v modernej svetelnej terapii používali najmä infračervené a ultrafialové časti spektra. Začiatkom 80. rokov 20. storočia vytvoril výskumný tím vedcov zdroj svetla, ktorý bol pôvodne založený na nízkoúrovňovej laserovej terapii, ale v skutočnosti pracoval s takmer celým rozsahom viditeľného svetla a časťou infračerveného svetla. Výskum odhalil určité fyzikálne vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre účinnosť svetelnej terapie. Na základe tejto technológie neskôr vznikol systém svetelnej terapie BIOPTRON. 

Spoločnosť BIOPTRON AG nepretržite spolupracuje s odborníkmi, výskumníkmi a lekármi v mnohých krajinách s cieľom preskúmať vlastnosti a terapeutickú účinnosť svetelnej terapie BIOPTRON Hyperlight.

bioptron-gallery-2

bioptron-gallery-1

CERTIFIKÁTY

BIOPTRON AG - ZABEZPEČENIE NAJVYŠŠEJ KVALITY

Vlastné laboratóriá spoločnosti BIOPTRON AG sa neustále zaoberajú testovaním a optimalizáciou zariadení BIOPTRON podľa najnovších vedeckých štúdií nezávislých inštitúcií. 

Súčasne sú zariadenia BIOPTRON ďalej certifikované akreditovanými nezávislými skúšobnými ústavmi. Naše obchodné procesy vrátane výskumu a vývoja, hodnotenia dodávateľov, dodávok komponentov do výroby, priebežných kontrol a samotného výrobku spĺňajú všetky požadované predpisy podľa smernice Európskeho spoločenstva o zdravotníckych pomôckach 93/427 EHS, ako aj konkrétne vnútroštátne predpisy miestnych trhov.