ZNEČISTENIE VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA

V dnešnom svete sa stal život ohrozujúcim problémom nielen vzduch, ktorý dýchame vonku v uliciach miest, ale aj vzduch v našich domovoch a kanceláriách - miestach, kde by sme sa mali cítiť bezpečne. Znečistenie ovzdušia sa týka každého. Nemôžeme sa pred ním skrývať. Stále sme obklopení znečisťujúcimi látkami a toxínmi všade, kde dýchame, najmä vo vlastných domovoch!

90 % ČASU TRÁVIME V INTERIÉRI

To znamená, že 90 % času dýchame recyklovaný vzduch. Recyklácia vzduchu, najmä v bežných vetracích systémoch, znamená, že sa v ňom hromadí prach, plesne, baktérie, vírusy, cigaretový dym, rôzne chemikálie a iné toxíny, ktorých množstvo sa zvyšuje s tým, ako sa vzduch opätovne používa! Úroveň znečistenia vzduchu v domácnosti môže byť 2, 5, až 100-krát horšia ako vzduch vonku! Pri každom nádychu vdychujeme 40 000 až 75 000 prachových častíc.

Jeden gram prachu obsahuje 700 miliónov rôznych čiastočiek, ktoré spolu predstavujú obrovskú hrozbu pre naše zdravie. V priebehu evolúcie sa naše organizmy prispôsobili boju s prachom, ale dnes má prach úplne inú štruktúru a je oveľa škodlivejší. Z tohto dôvodu agentúra EPA zaraďuje zlú kvalitu vzduchu v interiéri medzi päť najväčších environmentálnych rizík pre verejné zdravie.

Protection against air pollution

ÚČINKY NA ZDRAVIE SA MÔŽU PREJAVIŤ AJ PO NIEKOĽKÝCH ROKOCH

Mali ste niekedy bolesti hlavy alebo podráždený nos a hrdlo, ktoré nechceli zmiznúť? Alergické kožné reakcie? Závrat a únavu aj po dobrom spánku? 

Tieto príznaky sa dajú ľahko ignorovať. Voľnopredajné lieky, ako napríklad lieky proti nachladnutiu či bolesti ich často len maskujú a bránia v hľadaní ich príčiny. Ďalšie príznaky:

  • Pretrvávajúci kašeľ, podráždenie spojiviek, bolesť hlavy
  • Únava, závrat, alergická kožná reakcia, slabosť
  • Nástup astmy, časté infekcie horných dýchacích ciest

Vystavenie chemikáliám, čistiacim prostriedkom, pesticídom a iným prchavým organickým zlúčeninám môže spôsobiť všetky tieto príznaky, ako aj nevoľnosť, krvácanie z nosa a dýchavičnosť.. Ťažké kovy v ovzduší, ako napríklad olovo a výpary ortuti, môžu ovplyvniť tráviaci trakt a spôsobiť svalové kŕče a tras, slabosť, zmeny osobnosti, stratu sluchu... zoznam je dlhý!

Biologické znečisťujúce látky, ako je zvieracia srsť, plesne a roztoče, môžu tiež prispieť k šíreniu chorôb a infekcií. Okrem toho môžu byť príčinou tlaku na hrudníku, pretrvávajúceho kašľa a nádchy.

Aj kachle, ohrievače, pece a krby nám môžu spôsobiť ochorenie. Závrat, bolesť hlavy, podráždenie očí a zvýšená frekvencia angíny pectoris u osôb s ischemickou chorobou srdca, ako aj mnohé ďalšie už spomínané príznaky môžu byť spôsobené týmito zdrojmi vykurovania.


Indoor and Outdoor Air Polutions

ŽIJETE S FAJČIAROM?

Pasívne fajčenie je rovnako škodlivé ako samotné fajčenie, ak nie ešte škodlivejšie. Podráždenie spojiviek, sipot, chrápanie, zhoršenie chronických ochorení dýchacích ciest, srdcové choroby a rakovina sú len niektorými zo zdravotných rizík spôsobených pasívnym fajčením, najmä pre deti.

Tobacco smoke, or second-hand smoke

SYNDRÓM CHORÝCH BUDOV

S rozvojom technológií a výstavbou nových a honosnejších budov - ale z lacnejších materiálov - bola zaznamenaná nová forma ochorenia. Vysoké množstvo toxických látok sa uvoľňuje z podlahových krytín, kobercov, plastov potrebných na ich výrobu, nábytku, lepidiel, farieb, lakov, moderných stavebných materiálov, syntetických tkanín a mnohých ďalších zdrojov. Odhaduje sa, že až 60 % budov v Spojených štátoch je postihnutých syndrómom chorých budov, vrátane samotnej budovy Agentúry na ochranu životného prostredia!

Syndróm chorých budov spôsobuje pretrvávajúci kašeľ, podráždenie, bolesť hlavy, únavu, závrat, alergické kožné reakcie slabosť, astmatické podráždenie, infekcie dýchacích ciest.

NÍZKA KVALITA VZDUCHU V KANCELÁRII

Až 20 % pracovníkov uvádza, že ich výkonnosť je obmedzená príznakmi tohto syndrómu. Jedna pätina zamestnancov nemôže naplno fungovať kvôli nízkej kvalite vzduchu v interiéri! V dôsledku znečistenia sa každých desať rokov počet osôb trpiacich astmou zvýši o 50 %. Astma má ročne na svedomí 14,5 milióna stratených pracovných dní a 14 miliónov stratených dní v škole.