marketingmanager@zepter.com.pl
Subject
Dzień dobry! Wyrażam chęć wzięcia udziału w bezpłatnych Warsztatach Szybkiego Gotowania z ARTMIX! Proszę o kontakt na podane poniżej dane w celu umówienia się na spotkanie. Imię: ……. Nazwisko: ……. Miejscowość: ……. E-mail: …….. Telefon: ……... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym Formularzu przez Zepter International Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 w celach związanych z umówieniem i przeprowadzeniem prezentacji produktów oferowanych przez Zepter International Poland sp. z o.o. oraz w celach marketingowych, a także na przekazywanie danych innym podmiotom do wykorzystania w celach marketingowych. Przed złożeniem oświadczenia zapoznałem/am się z informacjami Administratora danych zamieszczonymi powyżej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 informacji handlowych na adres elektroniczny podany w niniejszym Formularzu.
 
 
 
ZEPTER
  
Objednávka prezentácie
 
Nachádzate sa v: DOMOV / Objednávka prezentácie
Veľkosť textu | A | A | A

Objednajte si prezentáciu výrobkov Zepter

Meno *:
Priezvisko *:
Mesto *:
PSČ:
Ulica:
Telefón*:
 
Mobilný telefón *:
 
E-mail *:
Krajina *:
Program:
 
Objednávam si prezentáciu nasledujúcich Zepter výrobkov*:


Prečítajte si prosím pozorne nižšie uvedené podmienky.

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto dávam v súlade s ust. 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú súhlas spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO : 31323570, so spracovaním mojich osobných údajov, a to titulu, mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a emailovej adresy v databáze spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. pre jej potreby za účelom evidencie záujemcov o pozíciu reprezentanta a/alebo manažéra. Potvrdzujem, že ma spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. poučila o mojich právach stanovených zákonom č. 428/2002 Z. z., najmä o práve prístupu k osobným údajom, práve na ochranu osobných údajov, práve vyžadovať informácie o stave spracúvania osobných údajov, odpis, opravu alebo likvidáciu osobných údajov a ďalších právach stanovených zákonom. Súhlasím s tým, aby spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. vyššie uvedené osobné údaje pri rešpektovaní podmienok stanovených zákonom č. 428/2002 Z. z. poskytla svojim zmluvným partnerom – reprezentantom.

Potvrdzujem, že som poučený/á o možnosti tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným prehlásením doručeným na adresu ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava. Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. sa zaväzuje, že k osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci, ktorí sa písomne zaviazali zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov a o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Beriem na vedomie, že ďalšie informácie alebo odpovede na otázky ohľadom ochrany osobných údajov či výkonu vyššie uvedených práv sú dostupné prostredníctvom pošty alebo emailu zaslaného na Zákaznícke centrum ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, email : kontakt@zepter.sk, alebo telefonicky na č. : 02/49 100 966


Vložte bezpečnostný kód *:
 Security code
*) Vyplnenie tohto údaja je povinné.