ZEPTER SLOVAKIA

 

Sídlo spoločnosti
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava
IČO: 31323570
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 2721 /B

Zákaznícke centrum a Infolinka
Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 249 100 966
Fax: +421 249 100 988
Volajte:
pondelok – štvrtok: 7:30 - 16:00
piatok: 7:30 - 14:00

Servisné stredisko
Informácie k reklamácii a opravám:
Tel.: +421 249 100 992

Náhradné diely:
Tel.: +421 249 100 992

Sídlo Zepter Slovakia

Pobočky ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

Regionálne obchodné kancelárie

ZEPTER VO SVETE

Desatoro spokojného zákazníka

Etický kódex

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Záručný list, podmienky záruky a reklamačný poriadok

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

ZÁKON z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zoznam sprostredkovatelov


Späť nahor
 


Pobočky ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

Na všetkých pobočkách je možné prijímať tovar na servis.
Ohľadom pracovnej doby volajte na uvedené telefónne čísla:

 

Bratislava
Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 905 921 853

Nitra
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Tel.: +421 905 731 944

Banská Bystrica
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 731 946

Prešov
Levočská 20, 080 01 Prešov
Tel.: +421 905 911 237

Martin
Stavbárska 4, 036 01 Martin
Tel.: +421 907 706 088

Žilina
DOM ODBOROV,spol.s r.o.
Antona Bernoláka 51,  010 01 Žilina   
Tel.: +421 907 706 088

Košice
Letná 45, 043 14 Košice
Tel.: +421 905 731 945

Späť nahor
 


Regionálne obchodné kancelárie ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

Bratislava

Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava
Ing. Daniela Koníková, Tel: 0905 648 356
Éva Onódi, Tel: 0905 915 070
Severín Hronec, Tel: 0908 749 371

Trnavský kraj

Dunajská Streda
Bratislavská 14, 929 01 Dunajská Streda
Tímea Kardošová, Tel: 0905 293 115

Skalica
Štefánikova 134/5, 909 01 Skalica
Vladimír Dúbrava, Tel: 0908 741 520

Nitriansky kraj

Nitra
Štúrova č.22,  949 01  Nitra
Éva Onódi, Tel: 0905 915 070
Ing. Daniela Šimegová, Tel: 0915 595 155

Komárno
Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
Danica Kissová, Tel: 0905 247 668

Jókaiho 32, 945 01 Komárno
Margita Méhesová, Tel: 0905 870 221

Trenčiansky kraj

Trenčín
Šoltésovej 1995, 080 01 Trenčín
Andrea Juríčková, Tel: 0907 331 652

Prievidza
Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza
Mária Lehotská, Tel: 0905 425 686

Žilinský kraj

Martin
Stavbárska 4, 036 01 Martin
Jarmila Boženíková, Tel: 0905 762 565
PhDr. Eva Hranická, Tel: 0905 401 558

Žilina
DOM ODBOROV,spol.s r.o.
Antona Bernoláka 51,  010 01 Žilina  
Tel.: +421 905 293 789
Jarmila Boženíková, Tel: 0905 762 565
PhDr. Eva Hranická, Tel: 0905 401 558
Ivan Kvasna, Tel: 0905 806 484

Tvrdošín
Medvedzie 234, 027 44 Tvrdošín
Ľudmila Iskrová, Tel: 0905 412 466

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
ul. J. Kráľa 3, 97401 Banská Bystrica
Viera Francistyová, Tel: 0907 870 373
Ivan Kvasna, Tel: 0905 806 484

Zvolen
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Mariana Wolkommerová, Tel: 0907 880 411

Košický kraj

Košice
Letná 45,043 14 Košice
Éva Onódi, Tel: 0905 915 070
Marta Šuchtová, Tel: 0905 313 968

Rožňava
Budovateľská 49, 048 01 Rožňava
Erika Kočišová, Tel: 0905 711 738

Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Helena Bartová, Tel: 0905 711 967

Prešovský kraj

Prešov
Levočská 20,080 01 Prešov
Nataša Balčáková, Tel: 0915 946 398
Katarína Polačeková, Tel: 0907 214 948

Poprad
Drevárska 1, 058 01 Poprad
Štefan Matoľák, Tel: 0944 369 277

Bardejov
Radničné námestie 14, 085 01 Bardejov
Jozef Zlacký, Tel: 0903 167 975

Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Viera Obrinová, Tel: 0903 601 889
Späť nahor
 


ZEPTER VO SVETE