Čistá voda
Three-Way faucet
AqueenaPro
Edel Wasser
Cleansymag
O zdraví
Výhody produktov
Prínosy produktov
Multimédiá
Referencie
Zaujímavosti
Čistý domov
Čistý vzduch
Nachádzate sa v: DOMOV / Výrobky / Zepter Home Care / Čistá voda
Veľkosť textu | A | A | A

CLEAN WATER (ČISTÁ VODA)

Systémy čistenia vody


Trojcestná vodovodná batéria
Jediné komplexné riešenie pre vašu vodu
AqueenaPro
Systém čistenia vody
Edel Wasser
Inteligentný bezkáblový a ekologický systém čistenia vody. Funguje na...
Cleansymag
Inovatívny zmäkčovač vody, ktorý zlepšuje kvalitu vášho života. Dobrá voda, ...
Sme to, čo pijeme!
Zepter sa trvalo snaží dodávať výrobky, ktorých funkčnosť je založená na etickom základe – na zlepšovaní vášho zdravia a vášho života.
 

O ZDRAVÍ

ČISTÁ VODA

Sme to, čo pijeme!

Keď množstvo vody obsiahnuté v našom tele klesne o 2 %, pociťujeme únavu. Ak klesne o 9 %, dostavia sa vážne zdravotné problémy. Telo priemerného dospelého človeka obsahuje 35 až 50 litrov vody; mozog, srdce a svaly obsahujú 75 % vody, krv 83 % a pľúca 86 % vody.

Vzduch, ktorý dýchame, musí byť pred tým, ako sa dostane do pľúc nasýtený vodou. To znamená, že bez vody nemôžeme dokonca ani dýchať.
Správny, vyvážený obsah vody je potrebný pre životné funkcie každej jednej bunky. Príjem čistej (zdravej) vody je základným predpokladom optimálneho fungovania organizmu.

Aby si dospelý človek udržal životné funkcie a dobré zdravie, musí vypiť 2 až 3 litre vody denne.
Aby naše telo mohlo normálne fungovať, musíme mu dodávať dostatočné množstvo čistej, zdravej vody. Ak množstvo vody v našom tele klesne o 2%, cítime sa vyčerpaní. Ak klesne o 9%, dostavia sa vážne zdravotné problémy. Ak náš organizmus stratí 10 až 20 % vody, ktorú obsahuje, nastane smrť.
 

Sme to, čo pijeme!
 

Otrava z pitnej vody

Akú vodu by sme mali piť? Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predložila v súvislosti s ochranou ľudského zdravia svoje odporúčania ohľadom kvality pitnej vody. Jednotlivé krajiny nemajú podľa týchto odporúčaní prekračovať maximálne povolenú koncentráciu (MPC) niektorých látok v pitnej vode. Vyššia koncentrácia určitých látok môže vážne ovplyvniť a ohroziť naše zdravie. Môžeme si byť istí, že voda, ktorú každý deň pijeme, je hygienicky nezávadná?
Gazolín, fluoridy, liečivá, pesticídy, olovo, azbest, dusičnany a dokonca rádioaktívny odpad – to všetko je rozpustené vo vode, ktorú pijete.
Doposiaľ bolo identifikovaných viac než 800 druhov nečistôt vyskytujúcich sa vo vode. Bolo dokázané, že už slabé vystavenie sa vplyvu bežných znečisťujúcich látok má na zdravotný stav človeka značne nepriaznivé účinky. Dôsledkom toho je celkový pocit nepohody, ale aj mnohé ochorenia, poškodenie pečene, nervov a dokonca i rakovina!
Nové zdravotné normy sa len ťažko zavádzajú. Vezmime si príklad olova, jedného z najbežnejších ťažkých kovov vyskytujúcich sa v našej pitne vode: Európska únia v roku 1998 znížila maximálne povolenú hladinu olova v pitnej vode z verejného zásobovania z 50 na 10 µg/l.
Vzhľadom k vysokým nákladom a vyspelej technológii, potrebnej na odstránenie olova z vody, nemusia dodávatelia vody z verejného zásobovania novú normu do roku 2013 dodržiavať.
Zo stoviek znečisťujúcich látok, vyskytujúcich sa v našej vode, je dôsledne monitorovaných iba niekoľko desiatok:
Mikroorganizmy – Voda je veľmi dobrou živnou pôdou pre mikroorganizmy.
Mikrobiologická stabilita pitnej vody je jedným z najdôležitejších ukazovateľov akosti vody; presnejšie povedané je ukazovateľom toho, či je voda prijateľná z hygienického a zdravotného hľadiska.
Voda, ktorá sa používa na pitie, prípravu pokrmov a na osobnú hygienu nesmie obsahovať baktérie a vírusy, pretože tie môžu spôsobovať veľmi nebezpečné choroby.
Chemické látky môžu spôsobovať nebezpečné choroby.

Zepter sa trvalo snaží dodávať výrobky, ktorých funkčnosť je založená na etickom základe – na zlepšovaní vášho zdravia a vášho života.
Taká je misia spoločnosti Zepter

  • Arzén – Zvýšený výskyt arzénu môže spôsobiť akútnu alebo chronickú otravu. Tá vedie k zmenám v centrálnom nervovom systéme, v tráciacom a dýchacom ústrojenstve, ako aj k zmenám na koži.
  • Olovo – Otrava olovom môže byť spôsobená stavom vodovodného potrubia. Olovo môže vyvolať zápal nervov, ochorenia mozgu, anémiu a poruchy trávenia. Olovo sa ukladá v tkanivách, predovšetkým v mozgovom tkanive a môže spôsobiť trvalé poškodenie nervového systému.
  • Ortuť – Prítomnosť ortuti a jej zlúčenín môže zanechať vážne následky. Môže napríklad poškodiť srdcový sval, močové ústrojenstvo a môže vyvolať ochorenia tráviaceho traktu, poškodenie kože, vypadávanie vlasov, atď.
  • Kadmium – Výskum preukázal, že kadmium a jeho zlúčeniny sú karcinogénne. Kadmium sa hromadí prevažne v obličkách a má veľmi dlhú životnosť (10 až 35 rokov).
  • Pesticídy – Pesticídy, vyskytujúce sa v odpadovej a priemyselnej vode a vo vzduchu, sa stále častejšie dostávajú do prírodných zdrojov vody.

Výskum preukázal, že pesticídy sú pre človeka veľmi nebezpečné, najmä pre jeho centrálny nervový systém a pečeň. Celý rad pesticídov je okrem toho tiež karcinogénnych.


 

 
Otrava z pitnej vody